Om Fillers - KLINIK34

Om Fillers

Vad är en filler?

Vi erbjuder behandlingar med hyaluronsyra fillers. Hyaluronsyra finns natruligt förekommande hos oss och mer än 50% av vår hyaluronsyra finns i huden där den ger elasticitet och fuktighet. Den kroppsegna hyaluronsyran bryts ner på ca 24-48 timmar och ombildas konternuerligt. Den hyaluronsyra som används vid injektioner är icke animalisk (framställs biotekniskt) och är stabiliserad vilket innebär att den har mycket längre nedbrytningstid.
Hyaluronsyran består av vatten och en polysacharid (socker), vilket innebär att nedbrytningsprodukten i kroppen blir just vatten och socker. Det finns idag flertalet olika hyaluronsyror med olika egenskaper som anpassade till olika behandlingsområden, så kallade vävnadsanpassade fillers.

Fillers på Klinik 34

Idag finns det hundratals olika producenter av hyaluronsyra fillers runt om i världen. Vi på Klinik 34 har valt att endast arbeta med de produkter som har en gedigen forskning och dokumentation bakom sig. Inom varje produkt finns det olika sorters geler med olika egenskaper.

Juvederm – Hydrate – Juvederm Ultra 2 – Juvederm Ultra 3 – Juvederm Smile – Juvederm Ultra 4 – Voluma

Belotero – Intense – Balance – Volume – Soft

Stylage S – M – L – XL

Radiesse

Profhilo

Det som skiljer produkterna åt är deras viscositet, mjuk-hårdhet, förmåga att absorbera vätska, samt deras cohesivitet-klibbighet. Beroende på dina önskemål och vilket område du vill behandla hjälper en av våra legitimerade behandlare att välja rätt produkt.