Ögonlocksoperationer - KLINIK34

Ögonlocksoperationer

Övre ögonlock hud samt fettkuddar 25 000 kr
Asian double eyelid 25 000 kr
Nedre transkonjunktival fettkuddar 25 000 kr
Nedre transkonjunktival fettkuddar samt hud excision 25 000 kr
Fettransplantation för mörka ringar under ögonen 20 000 kr
Fettransplantation övre ögonlock mot hålögdhet 20 000 kr