Kroppseget Fett - KLINIK34

Kroppseget fett

Fettransplantation – förståelsen för fett och användat av fett för volym och föryngring i ansiktet har ökat de senaste åren. Tekniken att skörda fett och injicera det har gått framåt vilket lett till en ökad överlevnad och bättre förutsägbarhet. Samtidigt vet vi idag att fett innehåller stamceller och regenerativa celler vilket även ger en hudföryngring. Fett kan användas för att återge förlorad volym och lyfta mellanansiktet men även för att behandla mörka ringar under ögonen, förstora eller föryngra läppar eller förstärka kindbenen. Vi vet att vi förlorar volym i ansiktet med åldrandet och därför är fettransplantation en vanlig behandling för ansiktsföryngring och görs nästan alltid i samband med ett facelift.

Injektioner med Kroppseget Fett – Fettinjektion Ansikte

Injektion med kroppseget fett har gjort i årtionden. Injektion med kroppseget fett innebär inte bara volym utan alla dom fördelar som kommer av att stamceller och regenerativa celler tillförs. Dr Berne använder en vidarutvecklad metod från Coleman metoden där fettet centrifugeras två gånger och avskiljs från vätska och andra överskottsprodukter. Injektionen sker sedan med mikrokanyler i ansiktet. Arbetssättet ger en hög överlevnad och långvariga resultat. Fett är ett dynamiskt implantat och försvinner inte med tiden men förändras precis om din kropp gör i övrigt.

En stor skillnad på fett och hyaluronsyra (Restylane, Juvederm, Emervel och Belotero) är att fett behöver injiceras på att sådant sätt så att det får näring och syre av omgivande vävnad för att nå så hög överlevnad som möjligt. Fett har en något lägre viskositet än dom flesta hyaluronsyror och kan därför inte lyft dynamiska linjer på samma sätt.

Kroppseget fett som filler kan användas på många olika områden och även skikt i ansiktet. Vanliga områden är hålighet under ögonen/mörka ringar under ögonen så kallad Tear Trough, kindben, läppar och haka. Dr Berne har även introducerat metoden att fylla linjer, rynkor och ärr i huden med kroppseget fett. Detta kombineras oftast med djupare injektioner.

En fettinjektion är ett kirurgiskt ingrepp, och utförs under sedering eller narkos. Du får även lokalbedövning för att minska smärtan efteråt. Efter ingreppet behöver du ligga kvar 1-3 timmar för övervakning. Vid fett injiceras större volymer än med hyaluronsyra då en del av fettet alltid försvinner. Mängden fett som överlever beror på vilka grundförutsättningar just du har. Ibland kan det krävas flera transplantationer för att uppnå det önskade resultatet, efter varje tranplantation finns det en högre koncentration av stamceller och regenerativa celler vilket ökar överlevnaden vilket innebär att mer fett stannar kvar efter varje transplantation.

Efter transplantation är du svullen inte bara av det injicerade fettet utan även av själva ingreppet. Efter cirka fyra veckor kan du börja ana det slutgiltliga resultatet. Att det skulle finnas en risk att det transplanterade fettet till ansiktet skulle växa mer än det övriga fettet på kroppen är inte vetenskapligt bevisat utan snarare en skröna.