Integritetspolicy - KLINIK34

Specialiserad på estetisk kirurgi

Klinik 34 är specialiserad på estetisk kirurgi och medicinsk hudvård. Vi erbjuder behandlingar med naturliga långvariga resultat.

Patientsäkerhet står alltid i fokus och vi arbetar enligt beprövad erfarenhet och medicinsk vetenskap. Du som patient står alltid i fokus och vår personal med såväl formell och reell kompetens skapar gemensamt ett team för att hjälpa dig som patient att nå bästa möjliga resultat.

Estetisk kirurgi kan handla om tre olika behandlingar oavsett vilket område. Förändrande behandling där proportioner och balans skapas, förstärkande behandling som förstärker befintliga drag eller föryngrande/återställande där behandlingsresultatet handlar om att återställa något som gått förlorat med ålder graviditeter eller annat. Alla operationer görs på Klinik34 där en modern operationssal väntar. Klinik 34 erbjuder även det senaste inom medicinsk hudvård med hårborttagning, skintightning, icke invasiv radiofrekvens, fraktionerad invasiv radiofrekvens, IPL, diodlaser och Dermapen4.

Vilken typ av uppgifter handlar det om? Uppgifterna som berörs kan vara namn, födelsedatum, journaluppgifter, telefonnummer, postadress, e-postadress, betalningsinformation, bilder och ljudupptagningar eller liknande information som kan vara nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller patient. När det gäller journaluppgifter så framgår tillsammans med de uppgifter du lämnat själv, endast sedvanlig journalinformation som exempelvis behandlande läkares anteckningar, analyser och eventuella undersökningsresultat.   När använder vi dina uppgifter? Klinik 34 kommer att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kunder och patienter på ett professionellt sätt men även då du genom samtycke låter oss behandla dina personuppgifter. När du lämnar samtycke till oss för att behandla dina personuppgifter så kommer du alltid att få information om vad det är du samtycker till. Detta kan till exempel ske genom att du undertecknar ett operations- eller behandlingsavtal, när du är med i en tävling eller kundevent samt när vi administrerar tidsbokningar.   Vem har tillgång till dina uppgifter?  Dina personuppgifter används endast av behörig personal på kliniken som exempelvis auktoriserade hudterapeuter, sjuksköterskor, läkare samt patientkoordinator. Vi vill betona att vi inte lämnar ut några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner under några som helst omständigheter och skulle det vara så att vi i marknadsföringssyfte skulle vilja använda en bild t.ex. så sker detta endast med samtycke innan.   Hur länge sparas dina uppgifter? Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som får anses nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Journaler sparas i enlighet med 3 kap 17§ Patientdatalagen i 10 år från det att uppgifterna förts in i journalen.   Dataportabilitet Om du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till oss genom avtal så är det möjligt för dig att få tillbaka dessa om du vill på begäran, detta kallas för dataportabilitet och skall enligt GDPR vara en möjlighet för den som lämnat personuppgifter.