Lag om Estetisk Kirurgi - KLINIK34

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Vem som får utföra estetisk kirurgi framgår av ”Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar?”

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-05/SFS2021-363.pdf

 

och ”Förordning om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar?”

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-05/SFS2021-367.pdf

 

Lagens och förordningens förarbeten:

https://data.riksdagen.se/fil/24DF1469-38EF-4F73-AAED-82610E566A91

 

Efter många års arbete har Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar trätt i kraft. Klinik34 uppfyller redan sedan start för 10 år sedan de riktlinjer som nu blivit lagstadgade. Dr Fredrik Berne grundare av Klinik34 var tidigt rådgivare för utredningen av den nya lagen. Den nya lagen välkomnas av oss och branschen.

Lagen införs för att en patient som kontaktar en Estetisk Kirurgisk klinik, eller skönhetsklinik skall vara trygg vad gäller formell och reell kompetens hos personal och för att tillgodose att patientsäkerheten är lika hög som inom hälso- och sjukvården. Det som är nytt och kommer märkas för er som gjort estetiska injektionsbehandlingar tidigare är att en betänketid införs. Detta gäller även för dig som gjort t.ex. botox eller filler behandling tidigare.

Betänketid

”För ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska betänketiden vara minst sju dagar. För en estetisk injektionsbehandling ska minst två dagars betänketid ges. För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen.” (IVO)

Betänketiden innebär för injektionsbehandlingar att om det är första gången du kommer till oss, eller om det gått mer än 6 månader sedan din sista injektionsbehandling så behöver du en konsultation minst 2 dagar innan din behandling. En sådan konsultation kan ske via videosamtal och behöver inte ske på kliniken. Våra patient koordinatorer hjälper dig att boka en sådan om det behövs, det kan också ske i samband med bokningen.

Formella krav på lokaler för verksamhet inom estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar

2010 slog Klinik34 upp portarna, då fanns inga formella krav i Sverige utan kliniken byggdes upp utefter de rekommendationer som fanns från EU. Vi bjöd in myndigheter för inspektion och senaste besöket hade vi från IVO 2019. IVO styrkte att våra lokaler är väl utformade för verksamheten vilket gav oss en välkommen feedback av det kontinuerliga arbete som vi görs med förbättringar på kliniken. IVO kritiserade att det återfanns en botox burk i kylskåpet som ställts där av misstag vilket media uppmärksammat utan att förstå vad det handlade om.

Vad är estetisk kirurgi?

Estetisk kirurgi har nu blivit definierat i Sverige med den nya lagen ”Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar”.

Estetisk kirurgi eller det som många kallar plastikkirurgi vardagligt innebär operationer av icke medicinskt nödvändig art för att förändra eller bevara utseendet på en människa. Operationer för att behandla medfödda missbildningar, förvärvade vävnadsdefekter orsakade av skador eller tumörer är plastikkirurgi och utförs inom landstings sjukvården i Sverige.

De vanligaste Estetiska operationerna är bröstförstoring eller bröstlyft, fettsugning, ögonlocks operation. Estetiska kirurgi utförs inte på sjukhus och är därför svårt att tillägna sig inom sjukhuskirurgin i Sverige. Det innebär att alla kirurger som vill arbeta med Estetisk Kirurgi måste tillägna sig special kunskap inom området utanför Landstingssjukvården i Sverige. Detta gäller oavsett vilken kirurgisk specialitet man har i grunden (Specialist i Kirurgi, Plastikkirurg, Urolog, Öron-Näsa-Hals).

Den nya lagen ”Lag (2021:363) om estetisk kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar” innebär att Specialistutbildade läkare med kirurgisk bakgrund och adekvat kompetens får utföra Estetisk Kirurgiska Ingrepp eller även kallat Skönhetskirurgi. Dr Fredrik Berne har mer än 10 års erfarenhet av Estetisk Kirurgi och 17 års erfarenhet av Kirurgi, tillsammans med deltagandet i mer än 100 internationella kongresser inom Estetisk Kirurgi och Estetisk Plastikkirurgi har han inte bara en formell kompetens att utföra de operationer som görs utan även en hög reell kompetens. Detta innebär att operationer genomförs i enlighet med senaste vetenskapliga rönen och med en lång erfarenhet.

 

Vi är glada att Sveriges myndigheter nu har definierat begreppet Estetisk Kirurgi och Dr Berne kommer fortsatt hjälpa till att utbilda behöriga kirurger från Sverige och övriga länder.

 

Länkar för mer information:

IVO

Socialstyrelsen

 

Regeringen

Frågor och svar om ny lag

Lagen

Förordningen