Brazilian Butt lift - KLINIK34

Rumplyft – Brazilian Butt Lift

Brazilian butt lift – stussförbättring med kroppseget fett, macrolane eller kirurgiskt lyft. Den kvinnliga kroppens former kan förstärkas med en förbättring av stussen. Kombinerat med fettugning ges möjligheter till en total kropps skulptrering. Dr Fredrik Berne har längst erfarenhet med Bodyjet fettransplantation med kroppseget fett i Sverige.

En av dom viktagaste aspekterna vid stuss lyft är patientens ursprungsläge. Kroppens proportioner mage, byst axlar samt ben påverkar, det finns inte två kroppar som är likadana. Vid konsultationen går du tillsammans med dr Berne igenom vilka förutsättningar just du har. Stussens tre olika delar bedöms övre, mellersta och nedre och det är viktigt att alla harmoniserar.

Teknik Fettransplantation

Bodyjet eller WAL (water assisted liposuction) introducerades i Europa 2004 och FDA godkändes 2008. 2009 gjordes första Body Jet behandlingen i Sverige av Fredrik Berne (Läs reportage). Grunden med all fettsugning är att fettcellerna behöver fragmenteras fBodyjetör att kunna sugas ut. Vid användande av ultraljud, radiofrekvens eller laser är det energi som vibrerar sönder fettcellensmembran, vilket gör att det framförallt är förstörda celler som kan tas ut. Body Jet metoden fragmenterar fettcellerna genom en vätskestråle som är solfjäderformad och själva fettcellerna skadas därför inte.

Vätskan innehåller bedövning och möjligör att behandlingen kan göras smärtfritt utan narkos. Den solfjäderformade vätskestrålen är mycket skonsam och risken för känselpåverkan och blåmärken är mycket lägre jämfört med övriga fettsugningsmetoder. Tack vare detta skadas vävnaden mindre och du hämtar dig mycket snabbare jämfört med övriga metoder. Nålen har två olika system i sig, det ena sprutar ut vätskan och det andra suger upp vätska med fettceller. Detta innebär att kirurgen kan se direkt hur resultatet blir och slutresultatet blir förutsägbart. Se hur man framför ögonen ser hur fettet försvinner (lägg in bodyjet3 som popup).

Bodyjet metoden utnyttjar ett konternuerligt flöde av vätska till att skörda micropartiklar av levande fettceler som är mindre än 0,9 mm. Detta möjliggörs av det konternuerliga vätskeflödet. Eftersom fettet skördas i små partiklar möjlig görs transplantation enligt Colemans metod. Colemans metod innebär att små fettpartiklar administreras i små unika kanaler. Denna metod ger högst överlevnad då den skapar förutsättningar för att omkringliggande vävnad kan försörja det nytransplanterade fettet med såväl syre som näring tills det läkt in.
Fettet samlas upp av en Lipocollector. Lipocollectorn tvättar och dekanterar fettet, vilket är visat ger störst koncentration av stamceller och regenerativa celler, vilket ger de bästa förutsättningarna för en transplantation med hög överlevnad.