Vad är estetisk kirurgi? - KLINIK34

Vad är Estetisk kirurgi och vad är plastikkirurgi?

I vardagligt tal tror många att Plastikkirurgi och Estetisk kirurgi är samma sak och att det endast är plastikkirurger som utför Estetisk kirurgi. Så är det inte i Sverige och inte heller i andra länder.

 

Vad är plastikkirurgi?

Svensk Plastikkirurgisk Förening är specialistföreningen för Plastikkirurgi och en underförening till Sveriges Läkarförbund. På sin sida https://slf.se/spkf/om-oss/ beskrivs plastikkirurgi enligt följande:

”De plastikkirurgiska teknikerna tillämpas vid behandling av såväl medfödda missbildningar som förvärvade vävnadsdefekter orsakade av skador eller tumörer.”

 

Vad är SFEP?

SFEP (Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi) är en intresseorganisation för Plastikkirurger som arbetat med Estetisk kirurgi i mer än 5 år. Intresseorganisationen ger information om olika ingrepp men verkar även starkt för att begränsa Estetisk kirurgi till att endast Plastikkirurger skall utföra den. https://www.sfep.se

 

Vad är estetisk kirurgi?

Estetisk kirurgi har nu blivit definierat i Sverige med det nya lagförslag som kommit och det benämns just som Estetisk kirurgi och inte plastikkirurgi av myndigheter i Sverige.

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar hittar ni här.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/lag-om-estetiska-kirurgiska-ingrepp-och-estetiska_H80357/html

Den nya lagen förväntas träda i kraft 1e Juli 2021 och vi med många i vår bransch välkomnar den. 

Estetisk kirurgi eller det som många kallar plastikkirurgi vardagligt innebär framförallt operationer av icke medicinskt nödvändiga ingrepp för att förbättra ett utseende kosmetiskt. Operationer för att behandla medfödda missbildningar, förvärvade vävnadsdefekter orsakade av skador eller tumörer är plastikkirurgi.

De vanligaste Estetiska operationerna är bröstförstoring eller bröstlyft, fettsugning, ögonlocks operation. Estetiska operationer utförs inte på sjukhus och är därför svårt att tillägna sig inom sjukhuskirurgin i Sverige. Det innebär att alla kirurger som vill arbeta med Estetisk Kirurgi behöver utbilda sig utanför Landstingssjukvården i Sverige, oavsett vilken kirurgisk specialitet man har i grunden (Plastikkirurg, Specialist i Kirurgi, Urolog, Öron-Näsa-Hals)

 

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 

Den nya lagen definierar nu inte bara begreppet Estetisk kirurgi i Sverige utan även vem som får utföra Estetisk Kirurgi. 

I enlighet med nuvarande lagstiftning så får alla legitimerade läkare utföra Estetisk Kirurgi. Gemene man tror att en specialist i Plastikkirurgi är specialist i Estetisk Kirurgi men så är inte fallet. (här kan ni läsa allt om specialistutbildningar för läkare i Sverige https://slf.se/din-karriar/utbildning/st/ 

För att bli specialist i Plastikkirurgi krävs att man skall ”ha kännedom om” estetisk kirurgi. Vad betyder ha kännedom om? I enlighet med utbildningsboken för Specialisttjänstgöring i Plastikkirurgi https://slf.se/spkf/app/uploads/2020/02/utbildningsboken-sofs-2015-2.pdf innebär det att

”Genom praktisk yrkesutövning och teoretiska studier har tillägnat visst vetande och insikter inom området. När det gäller operativ erfarenhet avses man ha assisterat/bevistat en operation som en mer erfaren kollega utför.”

Den nya och efterlängtade lagen kommer nu reglera att endast legitimerade läkare med en kirurgisk bas får möjlighet att tillägna sig och utöva den Estetiska kirurgin. 

Den nya lagen kommer även att reglera vem som får utföra Estetiska injektioner begränsat till legitimerade sjuksköterskor och legitimerade läkare.

Vi är glada att Sveriges myndigheter nu har definierat begreppet Estetisk Kirurgi och Dr Berne kommer fortsatt hjälpa till att utbilda behöriga kirurger från Sverige och övriga länder.